Vaheaeg on läbi

Postitatud: 05.01.2014 | Rubriik:

Ligi poolteist kuud kestnud paus rändekaardil on läbi ja loodetavasti toimib kaart edaspidi ladusalt. Jälgitavad linnud meie pausist end segada ei lasknud ja toimetavad omi asju – osad avalikumalt, teised enam salaja. Seoses tehniliste puudustega ei õnnestu talvel jälgida meie merikotkaid, sest valgust saatja aku laadimiseks napib. Läti merikotkal A531 on suurema päikesepaneeliga saatja, aga ka see ei aita oluliselt. Kõik merikotkad edastavad oma asukohti muidu GSM võrgu kaudu. Osal konnakotkastel (Max, Aadu) pole Aafrika talvitusaladel GSM võrku ja nende andmeid tuleb ebaregulaarselt, siis kui nad jõuavad levisse. Argos satelliitide kaudu sidet pidavatel lindude (kõik suur-konnakotkad, Magnus, Karin, Jaan, Ahja4, Savimäe, Priidu, Raivo) jälgimine on kindlam, aga ka kallim nii hinnalt kui ka energeetiliselt, st võimalike asukohtade arv on väiksem ja ei saa ka saatja programmi muuta. Kalakotkaid meil omal praegu jälgimise all pole, aga Soome loodusmuuseum võimaldab vaadata Soome kalakotkaid
Sookurg Ahja4 talvitab lõunapoolseimas teadaolevas talvituskohas Etioopias, Savimäe aga hoopis Serbias. Hauka2 on hukkunud Türgis.

Ahja sookurgedel uus talvituskoht

Postitatud: 29.10.2013 | Rubriik:

Varem on Ahja sookure pere talvitanud Türgi lõunarannikul, Adana (Çukurova) madalikul, vt 2012 sügisrännet. Mullu sai jälgitav Ahja 3 kurepoeg hukka juba Ukrainas, aga tänavu lendas Ahja 4 sarnast rändeteed kasutades esmalt Adana madalikule, kus veedeti kaks päeva. Edasi lendas Ahja 4 tõenäoliselt koos vanematega ühe päevaga umbes 400 km lõuna poole ja jäi 23.oktoobri õhtul ööbima Iisraeli põhjaosas Agamoni järvele. Selles kohas asub piirkonna üks tuntumaid kaitsealasid, Agamon Hula Park. Selle üheks suurimaks atraktsiooniks on kümned tuhanded talvitavad sookured. Kui mullu võis nende seas näha Soome noort sookurge nimega Mansikka, siis tänavu on Eesti sookurg Ahja 4 selles kureparadiisis. Sookurgi meelitab talvituma soodus kliima ja lisasöötmine, millega kohalikud farmerid püüavad sookurgi oma põldudelt eemal hoida. Huvitav, kuidas sookure parvede vahel side toimub, et nad teadasid sinna lennata? Kuigi varem on tõenäoliselt samad vanalinnud talve veetnud mitusada kilomeetrit põhja pool… Savimäe sookurg peatub Ungari idaosa tasandikel Hortobagy rahvuspargist kirdes ja käib ööbimas kalatiigi madalas vees. Hauka 2 sookurg peatub Perekopi maakitsusel ja tema andmeid tuleb veel oodata, sest ülekanded toimuvad kümne päeva järel. Teiste sookurgede andmed saame iga viie päeva järel.
Väike-konnakotkastest on Karin jõudnud talvitusalale ja Jaan on kohe jõudmas. Teistel tuleb veel lennata. GSM sidet kasutavad Aadu ja Max pole viimastel päevadel GSM võrgu piirkonnas olnud ja nende andmeid ootame.

Viis lindu on kohal

Postitatud: 15.10.2013 | Rubriik:

Suur-konnakotkad ja must-toonekured jõudsid rände sihtkohta, nad kõik on samas kohas talvitanud ka varem. Suur-konnakotkaste hulka pandud hübriidne konnakotkas Tunne võibolla veel otsib omale sobivat paika. Väike-konnakotkad suunduvad Karini juhtimisel Aafrika lõunaossa. Magnus ei ületanud Vahemere idaosa, vaid sealt puuduvad andmed. Max kaotas paar päeva kui ootas head võimalust Suessi lahte ületada. Sookured pole ilmselt ka veel talvitusaladele jõudnud, aga Savimäe tegi rändehüppe Valgevenest Ungarisse. Teised olid viimaste andmete kohaselt Valgevenes. Läti kalakotkas Eriks tuleb ilmselt kaardilt kustutada, muidu tekitab tema asukoht seal ainult segadust. Eriksi saatja pole saatnud signaale alates juulist, aga lind oli ise pesapaigal kuni poegade äralennuni. Merikotkad ei kiirusta esialgu kuhugi.
Suur-konnakotkas Tõnn on sel sügisel käinud talvituskohast El Hondo märgalalt mitmel korral ära ja enamasti 80 km põhja pool mägedes (Sierra de Enguera), mis metsaga kaetud. Võibolla meenutab see koht ja pisut jahedam kliima suviseid peatuspaiku Skandinaavias?

Rändajad on läinud

Postitatud: 29.09.2013 | Rubriik:

Rändlinnud, keda jälgida saame on Eestist ära läinud. Viimased lahkusid siit vahetult enne ilmade sügisest jahenemist. Kõige viimasena (23. sept) asus teele lõuna poole suur-konnakotkas Iti, kellel tänavu pesitsemine ebaõnnestus ja poega ei koorunud. Tavaliselt on Iti Eestist lahkunud paar nädalat hiljem.
Merikotkad pole rändlinnud ja nemad pole ka lõuna poole liikunud. Samas võibolla mõni siiski pisut soojemasse kohta lendab, aga seda näeme edaspidi. Merikotkas Meelis käis ja vaatas üle Lätis asuva Seda soostiku, kus ta mullu talvel enamasti oli, aga sinna ei jäänud. Talle meeldib endiselt Pihkva järve tagune hõreda inimasustusega ala. Sama vana merikotkas Sillu püsib Soome Saaristomere saartel juba poolteist kuud ja just eile lendas Ahvenamaale. Läti merikotkas A531 vaatab ringi Läti ja Leedu piirialal. Teine “lätlane” A540 pole meile enam infot saatnud, tõenäoliselt on tema saatja katki. Aga Janis Kuze plaanib ta uuesti kinni püüda. Kalakotkas Eriks on tõenäoliselt samuti Lätist lahkunud, aga ka tema saatja ei toimi. Kui võimalik, siis püüeme ta uuesti kinni järgmisel suvel.

Kaardile on lisandunud uued väike-konnakotkad ja sookured, kes kõik rändavad. Üks noor suur- ja väike-konnakotka hübriid pole veel kaardile jõudnud, aga ilmub niipea kui tema saatja täpseid GPS asukohti hakkab edastama.

Tõnn jõudis talvitusalale

Postitatud: 05.09.2013 | Rubriik:

Sel ajal kui Eestis lapsed kooli lähevad (mõned kuue aastaselt), jõudis suur-konnakotkas Tõnn oma elus kuuendat korda Hispaanias asuvasse El Hondo märgalale. Seal asub tema talvekorter, sugugi mitte suurel pindalal, aga Tõnnile see sobib.
Samal ajal on üks noor merikotkas võtnud tõsiselt meie kurtmist ESTLAT projektiala kohta ja 3. septembril tuli Meelis Venemaalt ära ja lendas “õigesse” kohta Lätis, Seda soo peale. Teadaolevalt on see soostik ka oluline sookurgede rändekogunemiskoht, mullu läks näiteks Hauka sookure pere sinna. Eks paistab, kas ka tänavu.
Teine noor merikotkas Sillu veedab aega Soome Saaristomere saartel ja ei taha veel tagasi tulla.
Must-toonekurg Priidu puhul jälgime tema seitsmendat sügisrännet ja ta peatub nagu tavaliselt Rumeenias Doonau tasandikel, enne kui jätkab teekonda pingelisse Darfuri, Lääne-Sudaanis. Saime ka paar Pirsu asukohta, aga need pole piisavalt täpsed, et kaardile panna.