Preemia must-toonekure või kotka pesa leidjatele

Teaduslik nimi: Haliaeetus albicilla
Staatus: Ohulähedane
Arvukus: Eestis 290-330 paari, Euroopas 9000-12300 paari, maailmas 20000-50000 paari
Siruulatus: 190-240 cm
Kaal: 4-6 kg
Elupaik: Rannikualad ja suurte siseveekogude ning jõgede ümbrus
Teaduslik nimi: Haliaeetus albicilla
Staatus: Ohulähedane
Arvukus: Eestis 290-330 paari, Euroopas 9000-12300 paari, maailmas 20000-50000 paari
Siruulatus: 190-240 cm
Kaal: 4-6 kg
Elupaik: Rannikualad ja suurte siseveekogude ning jõgede ümbrus

Leidsid suure risupesa?

Teateid kotkaste ja must-toonekure vaatlustest või suurtest risupesadest ootame aadressil klubi@kotkas.ee. Kriitilise tähtsusega teadet võib edastada telefoni teel Kotkaklubi maakondlikule kontaktisikule.

Teates palume edastada leitud pesa asukoha võimalikult täpselt ja võimalusel foto leitud pesast ning pesametsast.

SUURTE RISUPESADE VÄLIMÄÄRAJA

Preemia kotka või must-toonekure pesa leidjale

Kotkaste ja must-toonekure kaitse edendamiseks julgustame maaomanikke, metsandusega seotud inimesi, jahimehi ja teisi teada andma suurtest risupesadest metsas. Need võivad olla kotkaste või must-toonekure pesapaikadeks. Riikliku kaitse alla võetava kotka või must-toonekure pesa leidjat tunnustame preemiaga, mille suuruseks on 80 eurot. Preemiat ei maksta juba Keskkonnaregistrisse kantud pesade leidmise korral.

Teates palume edastada järgmised andmed:
  • Leitud pesa asukoht võimalikult täpselt (soovitatavalt koordinaadid)
  • Võimalusel foto leitud pesast ja pesametsast
  • Kotka ja/või must-toonekure vaatlus(koht) ning vaatluse kirjeldus (linnu tegevus, lennusuund jm) ja võimalusel foto linnust
  • Teataja isiku- ja kontaktandmed (nimi, e-post, tel. nr)
Teadete menetlemine

Leitud pesad kontrollitakse üle Kotkaklubi liikmete poolt ja määratakse pesa omanik – kui pesa on asustatud ja pesa asustava liigi määramine on võimalik. Seniteadmata kotkaste ja must-toonekure pesade andmed edastatakse Keskkonnaametile, kes kannab need Keskkonnaregistrisse. Riikliku kaitse alla võetava kotka või must-toonekure pesa leidjale preemia maksmise otsuse teeb Kotkaklubi juhatus.