Kaljukotka kaamera

KALJUKOTKA PESAKAAMERA
OTSEÜLEKANNE ARHIIV FOORUM

Kaljukotka pesakaamera asub inimasustusest kaugel Soomaa rabade vahel. Otseülekannet alustatakse hilistalvel ning see kestab eduka pesitsuse korral poegade lennuvõimestumiseni suve lõpul. Kaljukotkaste puhul on tavalised nö vaheaastad, mil pesa kaunistatakse küll värskete okstega, kuid sinna ei muneta.

Soomaa I Soomaa II
Aasta 2018 2019 2020 Keskmine
Kurna suurus 0 2 1,00
Pesapoegade arv 0 ? 0,00
Lennuvõimestunud poegade arv 0 ? 0,00

Soomaa I pesa (2018-2019)

2018. aastal paigaldati esmakordselt kaamera kaljukotkaste pesa juurde Soomaal. Eelneval kolmel aastal oli selles pesas igal aastal lennuvõimestunud üks poeg. Kaljukotkaid nähti pesal esmakordselt 8. veebruaril. Emaslind on rõngastatud 2003. aastal Kesk-Eestis ning isaslind Lätis, kuid tema rõnganumbrit lugeda ei õnnestunud. Kaljukotkad külastasid pesa aktiivselt märtsi keskpaigani, kuid ei pesitsenud. Viimane pesakülastus oli 16. aprillil.

2019. aastal alustas kaljukotkakaamera ülekannet jaanuari lõpus, kuid kotkad pesale ei saabunud vaid ehitasid endale ligi kilomeetri kaugusele uue pesa. 7. märtsil võis kaameras lühiajaliselt näha tegutsemas kahte merikotkast: 3- või 4-aastast ning 2014. aastal Tartumaal rõngastatud vanalindu. Kuigi kotkad käitusid paarina olid nad pesitsemiseks veel liiga noored. Aprilli algul tõsteti kaamera kaljukotkapesalt Tartumaale väike-konnakotkaste Maia ja Magnuse pesale.

ALGUSESSE

Soomaa II pesa (2020)

2020. aastal paigaldati veebikaamera varem jälgitud Soomaa kaljukotkapaari naaberterritooriumile. Kaameras nähtavat pesa on kaljukotkad kasutanud alates 2011. aastast, kusjuures selle aja jooksul on tuule tiibadesse saanud kokku kolm poega. Otseülekannet alustati veebruari lõpus, mil kotkad olid pesa sättimist juba alustanud. Munevad kaljukotkad enamasti märtsi teisel poolel, nende kurnas on kuni kaks muna, kuid üldjuhul lennuvõimestub vaid üks poeg.

ALGUSESSE

PESAKAAMERAD

Vaata pesakaameraid ja loe kaamerates toimunust täpsemalt

MERIKOTKAS

KALJUKOTKAS

KALAKOTKAS

SUUR-KONNAKOTKAS

VÄIKE-KONNAKOTKAS

MUST-TOONEKURG

TALVINE KOTKAKAAMERA