Kotkaklubi XXXI sügiskoosolek

24.11.2021 | Rubriik:

19.-21. novembril toimus Põlvamaal Palutaja külas Kotkaklubi XXXI sügiskoosolek. Sügiskoosolekud on Kotkaklubis peamiseks kokkuvõtete tegemise ja plaanide pidamise kohaks. 2021. aasta fookusteemaks kujunes must-toonekurg, kelle jätkuv järsk arvukuse langus on murettekitav. Liik on Eestis jõudnud väljasuremise äärele (vaata lisaks).

Liigi-ülevaadete ning kotkaste ja must-toonekure iga-aastase seire tulemuste kõrval tehti koosolekul kokkuvõte Kotkaklubi tegemistest 2021. aastal. Suure avalikkuse huvi pälvisid pesakaamerad, mida vaadati 105 riigist kokku üle 7,2 mln korra. Kevadel toimusid ühistalgud must-toonekure pesitsusterritooriumite kaardistamiseks ning sügisel must-toonekure toitumisojade taastamistalgud koostöös Eestimaa Looduse Fondiga. Kotkaklubi eestvedamisel avati pilootprojekti raames siirdekalade rändetee Laadiveski paisul Reiu jõel (vaata lisaks), mis loodetavasti aitab parandada must-toonekure toitumisvõimalusi Edela-Eestis.

Otsese kotkaste kaitset mõjutava meetmena leidsid Kotkaklubi liikmed vabatahtliku töö tulemusel 53 seniteadmata kotka või must-toonekure pesa (12 väike-konnakotka, 28 merikotka, 7 kalakotka, 2 kaljukotka ja 4 must-toonekure pesa). Kotkaklubisse mittekuuluvale kotka või must-toonekure pesa leidjale ettenähtud preemiaga tunnustati 2021. aastal 19 pesaleidjat kogusummas 1900 EUR. Lisaks osales Kotkaklubi aktiivselt Eesti looduskaitset puudutavates aruteludes Keskkonnaameti jt osapooltega pakkudes oma ekspertiisi kotkaste ja must-toonekure käekäiku puudutavatel teemadel.

Võrumaa sai nädalavahetusel uue maakondliku kontaktisiku ning toimusid ka Kotkaklubi juhatuse valimised.