Kotkaklubi eestvedamisel avati siirdekalade rändetee Reiu jõel

11.11.2021 | Rubriik:

2021. aasta septembris toimusid Kotkaklubi eestvedamisel keskkonnahoiutööd Reiu jõel Pärnumaal. Projekti „Vooluveekogude keskkonnaseisundi hindamine must-toonekure perspektiivist” piloot-taastamise raames rekonstrueeriti Laadiveski paisu kanal, misläbi avati siirdekalade liikumisteed nii Reiu jões kui selle paljudes lisajõgedes. Kadumisohus must-toonekure peamine toit on kala, ent Laadiveski paisu senine olukord ei võmaldanud kalade massilist rännet ülesvoolu, mistõttu piirkonna ojades kala napib.

Projekti juhtis Mark Pahk (WUFF EVENTS OÜ), kelle sõnul vabanes Laadiveski paisu veskikanali ümberehitamisega sadu kilomeetreid Reiu jõestikku siirdekaldele nagu vimb, meriforell, jõesilm, siig, säinas ja lõhe. Näiteks meriforellile on nüüdsest avatud ligi 80% Reiu jõe kudealadest.

Laadiveski pais asub 14 km Reiu jõe suudmest ülesvoolu. Kunagi asus seal saeveski, mis tänaseks on lagunenud. Jõe peaharul takistab kalade liikumist 80 cm kõrgune betoon-tamm, millest metsiku voolukiiruse tõttu vaid vähesed kalaliigid üles ujuda suudavad. Alternatiivne läbipääs veskikanali näol oli suvise madalveega aga kaladele läbipääsmatu. Taastamistööde käigus veskikanal puhastati ja süvendati ning kujundati ümber kalapääsuks, mis toimib igasuguse veetasemega. Laadiveski kanali avamisest võidavad lisaks must-toonekurele ka teised vooluveekogudega seotud liigid – kaladest toituvad mitmed linnud aga ka näiteks saarmas.

Suur tänu koostöövalmis ja asjast huvitatud maaomanikule!


  • Lagunenud saeveski varemed Laadiveski paisul Reiu jõel takistasid siirdekalade liikumist ülesvoolu. Foto Mark Pahk Lagunenud saeveski varemed Laadiveski paisul Reiu jõel takistasid siirdekalade liikumist ülesvoolu. Foto Mark Pahk
  • Laadiveski paisu kanal ehitati ümber igasuguse veeseisuga toimivaks kalapääsuks. Foto Mark Pahk Laadiveski paisu kanal ehitati ümber igasuguse veeseisuga toimivaks kalapääsuks. Foto Mark Pahk
  • Laadiveski paisust ülesvoolu on Reiu jõe vesikonnas sadu kilomeetreid potentsiaalset siirdekalade elupaika Laadiveski paisust ülesvoolu on Reiu jõe vesikonnas sadu kilomeetreid potentsiaalset siirdekalade elupaika