ESTLAT projekt

Eagles Cross Borders

Projekti kestus:
01.07.2011 – 30.06.2013

Partnerid:
Projekti edukaks elluviimiseks teevad Latvijas Dabas Fonds (Läti Loodusefond) ja Eesti Ornitoloogiaühing koostööd järgmiste partneritega:

Projekti peamine rahastaja on Euroopa Regionaalarengu Fondi ESTLAT programm, kaasrahastajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus

ESTLAT programm
Eesti-Läti programm on üks kuuekümnest Euroopa Regionaalarengu Fondi piiriülesest koostööprogrammist. ESTLAT eesmärgiks on tugevdada koostööd Eesti ja Läti piiriäärsetel aladel suurendades piirkonna atraktiivsust nii äri- kui elukeskkonnana.

Projekti eesmärk

Latvijas Dabas Fonds (Läti Loodusefond) ja Eesti Ornitoloogiaühingu koostööprojekti raames keskendutakse merikotka ja kalakotka uurimisele ning seirele Eestis ja Lätis. Lisaks tutvustatakse kotkaid erinevatele huvigruppidele, õpilastele ja avalikkusele.


Eagles Cross Borders peamised tulemused

Eesti-Läti koostööprojekti Eagles Cross Borders kestel keskenduti eelkõige kahe sihtliigi – merikotka ja kalakotka – kaitsemeetmete väljatöötamisele ja avalikkuse teavitamisele. Projekti tulemusi tutvustati 25. sept. 2013. aastal seminaril Valgas. Teavitustegevustest kõige edukamaks kujunesid kalakotkaste ja merikotka pesakaamerad, mis võimaldasid jälgida rangelt kaitstud liikide pesaelu linde häirimata, ning merikotkaste talvise toitmisplatsi kaamera Eestis. Mõlemas riigis paigaldati kotkastele GPS-saatjad, et jälgida nende elupaigakasutust pesitsus- ja talvitusaladel ning rändeteekondi. Projekti kestel toimus fotonäitus, mille külastajad said valida oma lemmikpildi. Lisaks toimusid kotkaste ökoloogiat ja kaitset tutvustavad seminarid jahimeestele, metsandusega tegelevatele inimestele, kalakasvanduste töötajatele ja keskkonnaametnikele ning kooliõpilastele. Koostati ja avaldati suuri risupesasid tutvustav välimääraja. Viidi läbi sihtliikide seiret, ehitati tehispesi kalakotkastele ja otsiti seniteadmata kotkapesi ning koostati merikotka kaitsetegevuskava mõlemale riigile.

Projekti peamised tulemused:

  • Tartumaal asuval kalakotkakaamerat ja Läänemaa merikotkakaamerat vaadati mõlemat üle 800 000 korra ning Võrumaa kalakotkakaamerat vaadati pooleteist aasta jooksul üle 5 miljoni korra.
  • GPS-saatjatega varustati 8 kotkast Eestis ja Lätist, kelle liikumisteekonnad pesitsusvälisel ajal on nähtavad avalikul rändekaardil.
  • Projekti kestel sai 25 kohas vaadata 32 fotost koosnevat kotkaid tutvustavat rändnäitust, mida külastas kokku üle 3500. Külastajad valisid näituse parimaks tööks Remo Savisaare elusuuruses foto merikotkast.
  • Koostati rohkete illustratsioonidega Suurte risupesade välimääraja.
  • Koostati merikotka kaitsetegevuskavad Eestis ja Lätis.
  • Rajati kalakotkaste tehispesi ja leiti kümneid seniteadmata kotkapesi.

Projekti lõpuseminari ettekanded: