Viu Villu saabub esimesena

Postitatud: 23.03.2015 | Rubriik:

Tänavuse Eesti Ornitoloogiaühingu aasta linnu projekti raames jälgime hiireviud, kellele rahvahääletuse tulemusena sai nimeks Villu.
Villu alustas kevadrännet talvituskohast Lõuna-Saksamaal, Münheni lähedal 8. märtsil. Esimene nädal kulus soojenduseks, päevateekonnad olid tagasihoidlikud ja peatused pikad. Nii liikus Villu läbi Tšehhi Poolani. Edasi läks ränne kiiremaks ja päevas lendas Villu kohati üle 200km. 22. märtsi lõunaks oli Villu jõudnud Leedu keskossa. Kui samamoodi edasi läheb, siis on ta varsti Eestis. Villu kannab 28g kaaluvat ECOTONE SULA tüüpi jälgimisseadet, mis määrab linnu asukoha neli korda ööpäevas ja saadab andmed iga neljanda asukoha määramise järel. Kuna alati ei õnnestu seadmel GPS asukohta kiiresti määrata, siis nihkub andmete edastamine mõnikord võrreldes eelmise päevaga. Püüame omalt poolt uued laekunud andmed rändekaardile kanda niipea kui võimalik. Villu rände sihtkohta me praegu veel ei tea.

Väike-konnakotkad käituvad kuidagi kummaliselt Uganda piirkonnas, ei taha hästi sealt edasi lennata. Näiteks Magnus pööras 13. märtsil otsa ringi ja lendas 1200km lõuna poole tagasi Alles 19. märtsil otsustas ta uuesti põhjasuuna võtta. Sarnast käitumist on esinenud jälgitavate rändlindude puhul suhteliselt harva ka varem, aga põhjus on ebaselge. Üldiselt on kevadränne väike-konnakotkaste puhul vähem sünkroniseeritud kui sügisränne. Kevadel on erinevate isendite rände alustamine ja kulg enam erinevad. Ka saabumine pesitsuskohtadesse on seetõttu ebaühtlane.

Merikotkas Meelise saatja on pisut enam energiat kogunud ja saame neljanda kalendriaasta isase merikotka liikumisi jälgida. Nagu varemgi, kipub Meelis hoidma rohkem Pihkva järve idakaldale. Pesitsemiseni läheb tal veel vähemalt paar aastat.