Vaheaeg on läbi

Postitatud: 05.01.2014 | Rubriik:

Ligi poolteist kuud kestnud paus rändekaardil on läbi ja loodetavasti toimib kaart edaspidi ladusalt. Jälgitavad linnud meie pausist end segada ei lasknud ja toimetavad omi asju – osad avalikumalt, teised enam salaja. Seoses tehniliste puudustega ei õnnestu talvel jälgida meie merikotkaid, sest valgust saatja aku laadimiseks napib. Läti merikotkal A531 on suurema päikesepaneeliga saatja, aga ka see ei aita oluliselt. Kõik merikotkad edastavad oma asukohti muidu GSM võrgu kaudu. Osal konnakotkastel (Max, Aadu) pole Aafrika talvitusaladel GSM võrku ja nende andmeid tuleb ebaregulaarselt, siis kui nad jõuavad levisse. Argos satelliitide kaudu sidet pidavatel lindude (kõik suur-konnakotkad, Magnus, Karin, Jaan, Ahja4, Savimäe, Priidu, Raivo) jälgimine on kindlam, aga ka kallim nii hinnalt kui ka energeetiliselt, st võimalike asukohtade arv on väiksem ja ei saa ka saatja programmi muuta. Kalakotkaid meil omal praegu jälgimise all pole, aga Soome loodusmuuseum võimaldab vaadata Soome kalakotkaid
Sookurg Ahja4 talvitab lõunapoolseimas teadaolevas talvituskohas Etioopias, Savimäe aga hoopis Serbias. Hauka2 on hukkunud Türgis.