Tõnn on jälle kaardil

Postitatud: 10.10.2016 | Rubriik:

Peale enam kui kaks aastat peituse mängimist on Tõnni rändeid jälle võimalik jälgida. Tõnni tuttavad küsisid õige sageli, kas meil on mingit uut infot. Aga ega eriti ei olnud. Rohkem teadsime talvituse kohta, sest talvituskoht on Tõnnil üsna väike ja seda kohalike linnuvaatlejate hulgas teatakse (on ka näiteks spetsiaalne veebileht El Hondo konnakotkaste kohta). Tõnnile paigaldasime saatja 2008. aastal, kui ta oli veel pesapoeg. Jälgimisseade toimis kuni 2014. aasta kevadrändeni ja uuesti leidsime Tõnni üles 2016. aasta 30. aprillil Kotkaklubi kevadiste talgute ajal. Siisi me ei teadnud, missugune mittetöötava saatjaga suur-konnakotkas see on, aga 8. septembril õnnestus Tõnn kinni püüda ja tema isik kindlaks teha. Vana saatja vahetasime uue ja oluliselt kergema vastu, samuti sai ta jalga valge plastikrõnga koodiga 7X. Tõnnil ja tema paarilisel kasvas üles üks poeg, kes on samuti rõngastatud. Tõnni paarilisel pole rõngaid ja tema päritolu ega vanust me ei tea. Tõnn võis pesitsema asuda juba mullu, aga pigem siiski esimest korda tänavu. Seega oma elu üheksandal kalendriaastal. See on küll üllatavalt hilja, aga suur-konnakotkaste kohta on liigi harulduse tõttu ka vähe infot kogutud.

Eesti jälgitavad rändlinnud on läinud

Postitatud: 29.09.2016 | Rubriik:

Kaardilt on näha, et vaid üks väike-konnakotkas (Volli) on veel Eestis. Aga see lind ei lendagi Aafrikasse, sest jäi salakütile silma ja lasti maha Tartu lähedal 23. augustil. Mahalastud kotkal oli ka poeg, kelle toitmisega isalind sel ajal tegeles. Volli paariline Karin (keda oleme jälginud juba aastaid) loodetavasti suutis üksi poja üles kasvatada. Igatahes oli poega näha lendamas koos emalinnuga. Kas ta oli piisavalt heas vormis rändele asumiseks, seda me ei tea. Keskkonnainspektsioon uurib seda juhtumit.
Teised rändlinnud kas rändavad või on talvituskohta kohale jõudnud. Oma talvituskohta on jõudnud must-toonekurg Raivo (26.augustil Iisraelis), kalakotkas Markus (26. septembril jõudis Lefini jõe äärde Kongos, teiselpool ekvatorit).
Kaardil on uusi linde ka sookurgede seas (Ahja5, Ivar, Mati) – kõik need on noorlinnud. Rohkem infot on iga linnu tutvustuses. Ahja5 puhul oodati tema rändamist Etioopia suunas, aga esialgu lendas Ahja5 siiski Ungarisse, samamoodi Ivar. Sookurg Mati on pärit Saaremaalt, seega tema rändamine Lääne-Euroopasse oli oodatud.
Gruusiast pärit raisakotkas Mikho on samuti asunud lõuna suunas liikuma, sügis on kohal ka Kalmõkkias. Must-toonekured Eedi ja Karl liiguvad peale rändepeatust edasi talvekorteri poole.
Erinevad jälgimisseadmed edastavad andmeid eri sagedusega ja vanemad seadmed jätavad ka andmetesse auke, seetõttu on rände edenemise võrdlemine keerukam. Praegu juhib väike-konnakotkaste rändemaratoni Vahur, aga seis võib muutuda uute andmete laekumisega.

Sügisränne käib, aga Raivol juba läbi

Postitatud: 08.09.2016 | Rubriik:

Varasemad rändurid on teele asunud, aga must-toonekurg Raivo on juba mõnda aega talvekorteris. Raivo polnud küll esimene, kes sügisrännet 14. augustil alustas. Tema liigikaaslased Karl ja Eedi läksid lõuna suunas pisut varem (vastavalt 8. ja 12. augustil), aga Raivo lendas tavapäraselt kiirelt ja oli Iisraeli kalatiikidel 26. augustil. Eedi rännet Saudi Araabiasse saime jälgida ka mullu, aga Karli talvituskohta me veel ei tea. Kõigil jälgitavatel must-toonekurgedel olid tänavu ka pojad pesas ja isalinnud lahkuvad pesapaigalt viimastena.
Kalakotkad Markus ja Kalle olid täanavu ebaedukad, nende poegadele sai saatuslikuks tormituul, mis pojad pesast viis. Nii alustasid vanalinnud rännet varem kui mullu. Lisaks saame jälgida kalakotkas Vadimi rännet. Tema elab Peipsi järve idakaldal ja tõenäoliselt tal oma kindlat pesakohta veel pole.
Rändele on asunud mõlemad valge-toonekured, kes elavad Sloveenias ja Pavle on selle aasta noorlind. Fortuna esimest rännet saime mullu jälgida.
Lõuna suunas on hakanud Soomest tulema hiireviu Kordian, tema veel ei pesitsenud, aga veetis enamuse suvest Soomes.
Konnakotkad pole veel liikuma hakanud, samuti sookured ja raisakotkas.

Pesitsemine käib, aga tulemused selguvad hiljem

Postitatud: 01.06.2016 | Rubriik:

Rändelt saabunud linnud on asunud pesitsema ja vastavalt pesitsuse arengule hakkame neid ka kontrollima. Praegu käib merikotka pesade kontroll, järgmisena jõuavad pesitusega lõpusirgele must-toonekured (juuni lõpus-juuli algul), kalakotkad (juuli alguses) ja viimastena konnakotkad (juuli kuus).
Merikotkad A531 (Lätis), Pomo ja Kirilla (Venemaal), mõlemad must-toonekured ja kalakotkad suure tõenäosusega pesitsevad, samuti suur-konnakotkad Iti ja Sander. Väike konnakotkastest on pesapaigaga enam seotud Karin, Magnus, Jaan, Vahur ja Mait. Haage, Aadu ja Max võivad olla pesitsemise pooleli jätnud (konnakotkastele tundub tänavu olevat mitte just soodne aasta).
Pesiitsemiseks on liiga noored sookurg Savimäe, Gruusias sündinud raisakotkas Mikho, Sloveenias sündinud valge-toonekurg Fortuna, meie merikotkas Meelis ja hiireviu Kordian. Nende liikumisi lisame ka rändekaardile vastavalt andmete laekumisele.

Kaardilt on kadunud Sloveenia valge-toonekurg Zuri, hübriidne suur-konnakotkas Tunne ja sookurg Ahja 4. Neist teame ainult, et Ahja 4 on hukkunud Sudaanis. Teiste osas võib olla ka saatja probleem.

Must-toonekured on tagasi

Postitatud: 05.04.2016 | Rubriik:

Nagu viimastel aastatel tavaks, jõudis esimesena rändelt tagasi must-toonekurg Raivo. Pesapaigale saabus ta 29. märtsi õhtuks ja jäi sinna toimetama. Must-toonekurg Eedi oli üsna pea samuti tagasi, 1. aprilli ennelõunal jõudis ta Eestisse, aga läks esialgu Mulgimaale ja alles sealt Karulasse. Aga Karulasse ta ei jäänud, vaid lendas tagasi 80 km Lätti.
Konnakotkastest juhib kevadrallit Aadu, tema võib paari päeva pärast olla tagasi Otepää kandis. Konnakotkaste rivi on veninud üsna pikaks, emaslinnud Karin ja Haage on veel Aafrikas.
Kalakotkas Kalle oli talvitamas ilma levita kohas, aga alustas rännet 22. märtsi hommikul Kongo jõe alamjooksult ja jõuab peagi Vahemere kohale. Levisse sattus ta alles Alžeerias. Siis saime ka kõik varasemad asukohad kätte. Kalakotkas Markusalustas rännet oluliselt varem, 9. märtsil, aga kadus levist juba sama päeva õhtul. Pole teada, kas linnuga on kõik korras.
Sookurg Ahja4 on hukka saanud Sudaanis, New Halfa põllumajanduspiirkonnas. On teada, et seal kütitakse sookurgi viljapõldudelt ja tõenäoliselt Ahja4 ka nende hulka sattus. Sudaanis on meil tuttav mees Moez, kes püüab sinna sõita ja saatjat otsida. Moez on meid niisugusel puhul ka varem aidanud. Teise sookurega tundub kõik korras olevat, aga ta vist ei pesitse veel sel aastal.
Merikotkas Pomo andmeid pole me enam kaardile kandnud, sest ta hakkas ktihti külastama üht kohta metsas, mis võib olla pesapaigaks. Võimalik, et ta sel aastal ei munenud (võimalik pliimürgistuse mõju), aga pesa hoida võib ikka. Teine merikotkas, Kirilla on lennanud üle 1200 km kirde suunas ja kadus levist 1. aprillil.
Hiireviu Villu on jõudnud tagsi pesitsuskohta, aga tema saatja ei toimi. Hiireviu Kordiani saatja ärkas märtsi lõpus ja Kordian asub ligikaudu samas piirkonnas, kus ta jaanuari alguses kadus.