Seire

Üle kümne aasta on Kotkaklubi partnerina Keskkonnaministeeriumile korraldanud must-toonekure ja kotkaste seiret üle Eesti. Seire käigus kogutakse andmeid eelkõige nimetatud liikide arvukuse ja sigivuse kohta, kuna arvukus ja sigivus on olulisimad ja praktikas kõige lihtsamini määratavad näitajad populatsiooni seisundi hindamiseks. Samuti on seire käigus leitud iga aasta kümneid seniteadamat kotkapesi ning aidatud kaasa järelevalve tegemisele kotkaste ja must-toonekure pesapaikade kaitseks.