Üle kümne aasta on Kotkaklubi partnerina Keskkonnaministeeriumile korraldanud must-toonekure ja kotkaste seiret üle Eesti. Seire käigus kogutakse andmeid eelkõige nimetatud liikide arvukuse ja sigivuse kohta, kuna arvukus ja sigivus on olulisimad ja praktikas kõige lihtsamini määratavad näitajad populatsiooni seisundi hindamiseks. Samuti on seire käigus leitud iga aasta kümneid seniteadamat kotkapesi ning aidatud kaasa järelevalve tegemisele kotkaste ja must-toonekure pesapaikade kaitseks.

Mõnikord soovime konkreetse linnu kohta teada saada enamat, kui seda võimaldab tavaline jälgimine. Selleks tarbeks linde märgistatakse. Levinuim viis lindude märgistamiseks on rõngastamine. Lisaks kasutatakse konkreetse linnu äratundmiseks värvilisi rõngaid, tiivamärgiseid, sulgede värvimist jne.

Edasi

Märksa rohkem infot on võimalik aga saada linnule kinnitatud spetsiaalse seadme – raadio-, satelliit- või GPS saatja abil. Raadiosaatjad on suhteliselt odavad, kerged (alates 1g) ja levinud märgistusvahendid. Selle signaali on võimalik leida olenevalt maastikust ja seadmete eripärast 0,1 – 50 km kauguselt.

Edasi