Stipendium must-toonekure või kotka pesa leidjatele

Teata meile kotkaste ja must-toonekure vaatlustest või suurtest risupesadest aadressil klubi@kotkas.ee

Kotka või must-toonekure pesa leidjal on võimalik kandideerida stipendiumile, mille suuruseks on 80 eurot.

SUURTE RISUPESADE VÄLIMÄÄRAJA

Stipendium

Stipendiumi eesmärgiks on must-toonekure ja kotkastega seotud õppe- ja teadustöö ning kaitse edendamine. Selle nimel julgustatakse maaomanikke, metsandusega seotud inimesi, jahimehi ja teisi teada andma võimalikest must-toonekure või kotkaste pesadest, st suurtest risupesadest metsas.

Stipendiumi konkursi korraldajaks on Kotkaklubi, registrikood 80081142, aadressiga Hauka küla, Kanepi vald, 63406 Põlvamaa, e-post: klubi@kotkas.ee.

Stipendiumi suuruseks on 80 eurot.

Mida toetatakse?

Stipendiumi makstakse nendele isikutele, kelle info põhjal võetakse riikliku kaitse alla kotka ja/või must-toonekure pesapaik.

Kes võivad taotleda?

  • Kodanikud, kellel on Euroopa Liidu kodakondsus, alaline elamisluba Eestis või kodakondsuseta isiku pass.
  • Kodanikud, kes on leidnud kotka ja/või must-toonekure pesa, ning mida ei ole kantud Keskkonnaregistrisse.
  • Kodanikud, kellelt saadud info põhjal leiab korraldaja kotka ja/või must-toonekure pesa, mida ei ole kantud Keskkonnaregistrisse.
  • Kodanikud, kes ei ole Kotkaklubi liikmed.

Osalemine

Konkursil osalemiseks tuleb konkursi korraldajale esitada allpool loetletud andmed kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nagu kiri ja/või e-post. Kriitilise tähtsusega teadet võib edastada korraldajale ka telefoni teel, sellisel juhul dubleeritakse suuline teade kirjaliku teatega.

  • Leitud pesa asukoht
  • Kotka ja/või must-toonekure vaatlus(koht)
  • Osaleja isiku- ja kontaktandmed

Taotluste menetlemine

Leitud pesad kontrollitakse üle ekspertide (Kotkaklubi liikmed) poolt ja määratakse pesa omanik – kui pesa on asustatud ja pesa asustava liigi määramine on võimalik. Stipendiumitaotluste alusel teeb Kotkaklubi juhatus otsuse stipendiumi väljamaksmiseks. Tulemused avaldatakse Kotkaklubi veebilehel: www.kotkas.ee