Eesti Ornitoloogiaühing
Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) eesmärkideks on Eesti linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine. EOÜ asutati 1921. aastal ning alates 2000. aastast on ta rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International koostööpartner Eestis.

LIFE programm
Programm LIFE asutati 1992. aastal Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide rahaliseks toetamiseks. Programmi elluviimist korraldab Keskkonnakaitse peadirektoraat.
LIFE-Nature rahastab:
looduskaitseprojekte linnu- ja loodusdirektiivide ja Natura 2000 võrgustiku ellu rakendamiseks ning looduslike elupaikade ja liikide säilitamisele ja taastamisele

Keskkonnainvesteeringute Keskus
Keskkonnainvesteeringute Keskus on Rahandusministeeriumi alluvuses olev sihtasutus, mille põhitegevuseks on keskkonnakasutusest laekuva raha suunamine keskkonnaprojektide arendamiseks, …

Keskonnaministeerium

Navitrolla…
on tuntud kunstnik, kes oma töödes on väga palju kasutanud looduse motiivi. Navitrolla heategevus-kampaania “Pool saagist kotkale” raames müüdi Navitrolla postkaarte, mille kasumist pool annetati kotkaste kaitseks.

*REC Estonia *
Käesolev Kotkaklubi kodulehe valmimist on rahastanud REC Estonia. Täname REC-i töötajaid abivalmi suhtumise eest.
Kesk- ja Ida- Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus (REC) on mittetulunduslik organisatsioon, mille missioon on aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele Kesk- ja Ida-Euroopas arendades koostööd valitsusväliste organisatsioonide, valitsuste ja ettevõtete vahel soodustades vaba infovahetust ja avalikkuse kaasamist keskkonna-alaste otsuste langetamisel.

Kotkaklubi tänab järgmisi isikuid, kes on oluliselt kaasa aidanud kotkaste kaitsele:

 • Enn Koemets – Antsla metskonna metsaülem
 • Toomas Jüris – Antsla metskonna metsnik
 • Olev Merivee – loodusfotograaf
 • Arne Ader – loodusemees
 • Randar Türkel – vaba mees
 • Kalmer Puusaar – Põlvamaa Keskkonnateenistuse metsaspetsialist
 • Rein Arjukene – LKK spetsialist
 • Toomas Rennel – talumees
 • Mehis Maipuu – metsakorraldaja
 • Veiko Kivi – metsakorraldaja
 • Ahto Täpsi – metsakorraldaja
 • Ain Pettai – Taheva metskonna metsnik
 • Rein Lepp – talumees