Must-toonekured Jaak ja Tooni

Jaak ja Tooni – Eesti poolt üle-Euroopalises projektis (Flying Over Natura 2000) osalenud must-toonekured. 2005-2006 kaasnes selle projektiga Natura 2000 võrgustiku tutvustamine, rände, talvitumise ja pesitsuse jälgimine, segadused sugudega jne. Mõlemad must-toonekured püüti juuli alguses 2005.