Eesti Ornitoloogiaühing ja Kotkaklubi on alates 2005. aastast satelliit- ja GPS-saatjatega varustanud seitse täiskasvanud lindu ja ühe noorlinnu. Saatjatega varustamine toimub eelkõige nende liikide kaitse parandamise eesmärgil. Hinnalised seljakotid on saanud must-toonekured (3 lindu), suur-konnakotkad (3) ja kalakotkad (2). Kõik need linnud on saanud endale ka nimed:

Maria, Erika ja Mati – kalakotkad, kes varustati GPS-saatjatega. Eesmärk on selgitada põlevkivi kaevandamisel tekkiva aheraine puistangu sobivust kalakotka pesitsuskohana. Lisaks saada infot kalakotka emalinnu rände, talvitumise ja pesitsemise kohta. Maria püüti Puhatu soostikus 23.juulil 2006.a., Erika 20.juuli 2007 Maria lähistelt ja noorlind Mati Põlvamaal 13.augustil 2006. Mati on praeguseks juba hukkunud ja saatja leitud.

Edasi

Raivo – eakas must-toonekurg, kelle abil loodame saada infot rände, talvitumise ning edaspidi ka toitumisalade kasutamise kohta. Püüti 23.juulil 2006 Lääne-Virumaal.

Edasi

Ann ja Mart- suur-konnakotkad, Euroopa ühe ohustatuma linnuliigi esindajad. Ann püüti 14.juulil ja Mart 27.augustil 2006. Kahjuks kadus Ann saatja signaal juba 2006.a. talvel Poolas ja Mardi saatja on vaikinud 2007.a. suvest alates.

Edasi

Jaak ja Tooni – Eesti poolt üle-Euroopalises projektis (Flying Over Natura 2000) osalenud must-toonekured. 2005-2006 kaasnes selle projektiga Natura 2000 võrgustiku tutvustamine, rände, talvitumise ja pesitsuse jälgimine, segadused sugudega jne. Mõlemad must-toonekured püüti juuli alguses 2005.

Piia ja Priidu on Saaremaal pesitsev must-toonekure paar, kes õnnestus kinni püüda 2007.aastal.

Edasi

Juku – esimene Eestis GPS-saatja saanud lind – suur-konnakotkas. 2005 laekus uus info toitumisalade kasutamisest, rändele asumisest ja rändest. Juku püüti 15.augustil 2005 Raplamaal, tal oli sel ajal 2 poega. Juku ilmselt hukkus detsembris 2005 rände ajal Serbias.

Edasi

Teele – mõistatuslik konnakotkas, kelle sulestikus ja mõõtudes kajastuvad mõlemad Eestis elavad konnakotkaliigid. Pole täpselt teada isegi seda, kas ta pesitseb püüdmiskohas Põhja-Viljandimaal või hoopis mujal – püüdmise ajal võis ta juba ka rännata.

Edasi