Stipendium must-toonekure või kotka pesa leidjatele

Stipendiumi konkursi korraldajaks on Kotkaklubi, registrikood 80081142, aadressiga Hauka küla, Valgjärve vald, 63406 Põlvamaa, e-post: klubi@kotkas.ee.

Stipendiumi eesmärgiks on must-toonekure ja kotkastega seotud õppe- ja teadustöö ning kaitse edendamine. Selle nimel julgustatakse maaomanikke, metsandusega seotud inimesi, jahimehi ja teisi teada andma võimalikest must-toonekure või kotkaste pesadest, st suurtest risupesadest metsas.

Mida toetatakse?

Stipendiumi makstakse nendele isikutele, kelle info põhjal võetakse riikliku kaitse alla kotka ja must-toonekure pesapaik.

Kes võivad taotleda?

 • Kodanikud, kellel on Euroopa Liidu kodakondsus, alaline elamisluba Eestis või kodakondsuseta isiku pass.
 • Kodanikud, kes on leidnud kotka ja/või must-toonekure pesa, ning mida ei ole kantud Keskkonnaregistrisse.
 • Kodanikud, kellelt saadud info põhjal leiab korraldaja kotka ja/või must-toonekure pesa, mida ei ole kantud Keskkonnaregistrisse.
 • Kodanikud, kes ei ole Kotkaklubi liikmed.

Stipendium

Stipendiumi suuruse arvestamisel kasutatakse liigipõhist lähenemist:

 • Kalakotka (Pandion haliaetus) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 65 eurot;
 • Kaljukotka (Aquila chrysaetos) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 65 eurot;
 • Madukotka (Circaetus gallicus) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 300 eurot;
 • Merikotka (Haliaeetus albicilla) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 65 eurot;
 • Must-toonekure (Ciconia nirga) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 300 eurot;
 • Väike-konnakotka (Aquila pomarina) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 65 eurot;
 • Suur-konnakotka (Aquila clanga) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 300 eurot;

Osalemine

Konkursil osalemiseks tuleb konkursi korraldajale esitada allpool loetletud andmed kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nagu kiri ja või e-post. Kriitilise tähtsusega teadet võib edastada korraldajale ka telefoni teel, sellisel juhul dubleeritakse suuline teade kirjaliku teatega.

 • Leitud pesa asukoht
 • Kotka ja/või must-toonekure vaatlus(koht)
 • Osaleja isiku- ja kontaktandmed

Taotluste menetlemine

Leitud pesad kontrollitakse üle ekspertide (Kotkaklubi liikmed) poolt ja määratakse pesa omanik – kui pesa on asustatud ja pesa asustava liigi määramine on võimalik. Stipendiumitaotluste alusel teeb Kotkaklubi juhatus otsuse stipendiumi väljamaksmiseks. Tulemused avaldatakse Kotkaklubi veebilehel: www.kotkas.eeTeata meile kotkaste ja must-toonekure vaatlustest või pesadest: