Projektijärgne plaan

EAGLELIFE tegevuste jätkusuutlikkus on olnud korduvalt partneritega arutlusteemaks ja tulemused võib kokkuvõtvalt esitada järgmiselt:

  • EAGLELIFE sihtliikide kaitse tegevuskavade täitmist koordineerib riigi tasandil Keskkonnaamet ja vabaühenduste tasandil Kotkaklubi. Kõige tulemuslikum saab ilmselt olema mõlema koostöö.
  • Tegevuskavade uuendamine tellitakse (iga viie aasta järel) kas Kotkaklubilt või Eesti Ornitoloogiaühingult Keskkonnaameti poolt.
  • Piirangutega eramaade riigile omandamine (maaomaniku soovil) jääb Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti tööks.
  • Taastatud jõeluhtade edasine majandamine toimub nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis Keskkonnaameti korraldamisel. Loodetavasti ei reorganiseerita seda asutust niipea…
  • Püsielupaikadega tegelemine jääb Keskkonnaministeeriumi tegevuseks, aga pikas perspektiivis võib ka see minna üle Keskkonnaametile. Igatahes pole tõenäoline, et püsielupaigad kaoksid looduskaitseseadusest kui üks kaitstavate alade tüüp. Püsielupaikade eelnõude ettevalmistamine käib Kotkaklubi kaudu.
  • Tegevuskavade täitmise finatsallikaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus, aga tulevikus võib see kas osaliselt või tervikuna minna Keskkonnaameti eelarvesse. Kasutatakse ka Euroopa Liidu ja teisi fonde, eriti rahvusvaheliste projektide teostamiseks.