EAGLELIFE materjalid

Projekti aruanded ja trükised

Tegevuskavad liikide kaitseks

Ohustatud liikide pikaajalisema kaitse planeerimiseks ja vajalike kaitsemeetmete eelisjärjestamiseks koostatakse tegevskavad.
Tegevuskava koosneb liigi bioloogia kirjeldamisest, ohtutegurite hindamisest ja kaitsemeetmete analüüsist.

Tegevuskavad on koostatud:

Soovitused maaomanikele

Sotsioloogiline uuring näitas, et Eestis on palju maa- ja metsaomanikke, kes on teadlikud oma metsa elurikkuse väärtustest. Seetõttu on Kotkaklubi koostanud ka maaomanikele soovitused nende väärtuste (eriti kotkaste) hoidmiseks. Dokument lae alla siit .

Eesti elanike ja maaomanike suhtumine kotkastesse

Eesti Ornitoloogiaühingu tellimusel viis AS ES Turu-uuringud läbi 2005.a. ja 2008/09.a.kaks arvamus-küsitlust, et selgitada nii Eesti elanike kui ka metsaomanike suhtumist kotkastesse ja must-toonekurge.
Tulemustega saad tutvuda järgmistest allikatest:

Viimati tehtud uuringute aruanded käsitlevad ka muutusi võrreldes esmaste uuringutega.

EAGLELIFE projekt meedias