EAGLELIFE meeskond

Külastusaadress

Eesti Ornitoloogiaühing
Veski tn 4
Tartu

Postiaadress

Eesti Ornitoloogiaühing
pk 227
Tartu 50002

Projekti meeskond

NIMI AMET TELEFON, E-POSTI AADRESS
Urmas Sellis projektijuht 5034799, 7970924, urmas@kotkas.ee
Andres Kalamees EOÜ direktor 52 37 544, Andres.Kalamees@eoy.ee

Steering kommitee

Kaia Treier – Keskkonnaamet
Andres Kruus – Keskkonnaministeerium
Riinu Rannap – Keskkonnaministeerium
Andres Kalamees – Eesti Ornitoloogiaühing
Riho Männik – Kotkaklubi
Mihkel Maala – Erametsaliit
Gunnar Sein – Keskkonnaamet